دانلود پرسشنامه های معتبر روانشناسی و مشاوره با راهنما، کلید و تفسیر

 

نام مقیاس

کلید و تفسیر

راهنمای اجرا و توضیحات و منبع معتبر

هنجاریابی داخلی

هنجاریابی خارجی

فرمت فایل

قیمت (تومان)

1

پرسشنامه شخصیت نئو NEOPI-R (فرم بلند)

دارد

دارد

دارد

دارد

WORD

2000  

2

پرسشنامه شخصیت نئو NEOPI-R (کوتاه)

دارد

دارد

دارد

دارد

WORD

2000

3

پرسشنامه 16 عاملی شخصیت کتل

دارد

دارد

دارد

دارد

PDF

2000

4

پرسشنامه شخصیت آیزنک

دارد

دارد

دارد

دارد

PDF

2000

5

پرسشنامه شخصیت گری - ویلسون

دارد

دارد

دارد

دارد

PDF

2000

6

آزمون تصور از خود بک

دارد

دارد

دارد

دارد

PDF

2000

7

پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت

دارد

دارد

دارد

دارد

PDF

2000

8

پرسشنامه سازگاری بل

دارد

دارد

دارد

دارد

PDF

2000

9

پرسشنامه هوش هیجانی بار - آن

دارد

دارد

دارد

دارد

PDF

2000

10

پرسشنامه چند محوری میلون - 3

دارد

دارد

دارد

دارد

WORD

2000

11

پرسشنامه شخصیت مینه سوتا(MMPI)- فرم بلند

دارد

دارد

دارد

دارد

WORD

2000

12

پرسشنامه شخصیت مینه سوتا (MMPI)-  فرم متوسط

دارد

دارد

دارد

دارد

WORD

2000

13

پرسشنامه شخصیت مینه سوتا(MMPI)-  فرم کوتاه

دارد

دارد

دارد

دارد

WORD

2000

14

چک لیست نشانه های اختلالات روانی

دارد

دارد

دارد

دارد

PDF

2000

15

پرسشنامه سلامت عمومی

دارد

دارد

دارد

دارد

PDF

2000

16

پرسشنامه اضطراب بک

دارد

دارد

دارد

دارد

PDF

2000

17

پرسشنامه افسردگی بک

دارد

دارد

دارد

دارد

PDF

2000

18

پرسشنامه حالت رگه اضطراب اشپیلبرگر

دارد

دارد

دارد

دارد

PDF

2000

19

مقیاس افسردگی- اضطراب- استرس

دارد

دارد

دارد

دارد

PDF

2000

20

پرسشنامه سبک های دفاعی

دارد

دارد

دارد

دارد

PDF

2000

21

پرسشنامه هراس اجتماعی

دارد

دارد

دارد

دارد

PDF

2000

22

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای

دارد

دارد

دارد

دارد

PDF

2000

23

مقیاس شخصیتی اسکیزوتایپی

دارد

دارد

دارد

دارد

PDF

2000

24

مقیاس خودکارآمدی عمومی شرر

دارد

دارد

دارد

دارد

PDF

2000

25

فهرست شادکامی اکسفورد

دارد

دارد

دارد

دارد

PDF

2000

26

پرسشنامه احساس غربت در دانشجویان

دارد

دارد

دارد

دارد

PDF

2000

27

پرسشنامه پرخاشگری باس و پری

دارد

دارد

دارد

دارد

PDF

2000

28

مقیاس سنجش نگرش به اینترنت

دارد

دارد

دارد

دارد

PDF

2000

29

آزمون باورهای غیرمنطقی جونز

دارد

دارد

دارد

دارد

PDF

2000

30

مقیاس عاطفه مثبت و منفی

دارد

دارد

دارد

دارد

PDF

2000

31

سیاهه شادکامی فوردایس

دارد

دارد

دارد

دارد

PDF

2000

32

مقیاس وسواس مرگ

دارد

دارد

دارد

دارد

PDF

2000

33

مقیاس خوشبینی

دارد

دارد

دارد

دارد

PDF

2000

34

پرسشنامه ویژگی های هوش عاطفی

دارد

دارد

دارد

دارد

PDF

2000

35

سیاهه نشخوار فکری (ذهنی) افسرده ساز

دارد

دارد

دارد

دارد

PDF

2000

36

مقیاس رضایت از زندگی

دارد

دارد

دارد

دارد

PDF

2000

37

مقیاس شخصیتی مرزی (BORDERLINE)

دارد

دارد

دارد

دارد

PDF

2000

38

مقیاس سنجش کمال گرایی

دارد

دارد

دارد

دارد

PDF

2000

39

مقیاس سرسختی اهواز

دارد

دارد

دارد

دارد

PDF

2000

40

مقیاس احساس تنهایی دانشجو

دارد

دارد

دارد

دارد

PDF

2000

41

پرسشنامه ناامیدی بک(BHS)

دارد

دارد

ندارد

ندارد

PDF

2000

42

پرسشنامه خودکشی بک(BSS)

دارد

دارد

ندارد

ندارد

PDF

2000

43

مقیاس نگرش های ناکارآمد(DAS)

دارد

دارد

ندارد

ندارد

PDF

2000

44

پرسشنامه باور شخصی(PBQ)

دارد

دارد

ندارد

ندارد

PDF

2000

45

پرسشنامه ذهنیت های طرحواره ای

دارد

دارد

ندارد

ندارد

PDF

2000

46

پرسشنامه طرحواره های درمانگر

دارد

دارد

ندارد

ندارد

PDF

2000

47

پرسشنامه سبک فرزندپروری یانگ

دارد

دارد

ندارد

ندارد

PDF

2000

48

پرسشنامه جبران افراطی یانگ

دارد

دارد

ندارد

ندارد

PDF

2000

49

پرسشنامه اجتناب یانگ - رای

دارد

دارد

ندارد

ندارد

PDF

2000

50

پرسشنامه طرحواره یانگ- 75 سوالی

دارد

دارد

ندارد

ندارد

PDF

2000

51

پرسشنامه طرحواره یانگ- 205 سوالی بلند

دارد

دارد

ندارد

ندارد

PDF

2000

52

پرسشنامه طرحواره یانگ- 232 سوالی

دارد

دارد

ندارد

ندارد

PDF

2000

53

پرسشنامه طرحواره یانگ- 90 سوالی

دارد

دارد

ندارد

ندارد

PDF

2000

54

مقیاس خانواده اصلی

دارد

دارد

دارد

دارد

PDF

2000

55

مقیاس رابطه ولی فرزندی(مادر)

دارد

دارد

دارد

دارد

PDF

2000

56

مقیاس نگرش فرزند نسبت به مادر

دارد

دارد

دارد

دارد

PDF

2000

57

مقیاس نگرش فرزند نسبت به پدر

دارد

دارد

دارد

دارد

PDF

2000

58

ابزار پیوند والدینی- فرم مادر

دارد

دارد

دارد

دارد

PDF

2000

59

ابزار پیوند والدینی- فرم پدر

دارد

دارد

دارد

دارد

PDF

2000

60

مقیاس تاکتیک های تعارض با خواهر یا برادر

دارد

دارد

دارد

دارد

PDF

2000

61

مقیاس تاکتیک های تعارض با پدر یا مادر

دارد

دارد

دارد

دارد

PDF

2000

62

مقیاس عملکرد خانواده FAD

دارد

دارد

دارد

دارد

PDF

2000

63

مقیاس عملکرد ازدواج ثنایی

دارد

دارد

دارد

دارد

PDF

2000

64

ابزار سنجش خانواده

دارد

دارد

دارد

دارد

PDF

2000

65

مقیاس سازگاری زناشویی اسپنییر

دارد

دارد

دارد

دارد

PDF

2000

66

رضایت زناشویی فرم بلند

دارد

دارد

دارد

دارد

PDF

2000

67

رضایت زناشویی فرم کوتاه

دارد

دارد

دارد

دارد

PDF

2000

68

مقیاس رضایت انریچ

دارد

دارد

دارد

دارد

PDF

2000

69

مقیاس احساس مثبت به همسر

دارد

دارد

دارد

دارد

PDF

2000

70

مقیاس خرسندی زناشویی

دارد

دارد

دارد

دارد

PDF

2000

71

پرسشنامه اولویت های هسرگزینی

دارد

دارد

دارد

دارد

PDF

2000

72

مقیاس بی ثباتی ازدواج

دارد

دارد

دارد

دارد

PDF

2000

73

پرسشنامه شخصیت SCL 90

دارد

دارد

دارد

دارد

WORD

2000

پرسشنامه های دیگر که به تازگی به آرشیو اضافه شدند (به طور کامل همراه با راهنمای اجرا و تفسیر و هنجاریابی و منبع و توضیحات ..)

توجه: پرسشنامه های زیر هر کدام به قیمت 2000 تومان است  همه پرسشنامه ها به قیمت 2000 تومان یا یک شارژ دو هزاری همراه اول می باشند 

 

1- مقیاس باورهای محدود کننده انتخاب همسر

2- مقیاس ارزیابی خانواده

3- مقیاس خانواده گرایی

4- مقیاس رجحان های همسرگزینی

5- مقیاس مهارت های ارتباطی زوجین

6- مقیاس تعارض کار - خانواده و خانواده - کار

7- فرم کوتاه نگرش جنسی

8- فرم کوتاه نگرش های عشق

9- پرسشنامه شخصیتی شریک ایده ال

10- پرسشنامه رشد و تکامل پس آسیبی

11- مقیاس اسناد شکست رابطه ی عاشقانه

12- مقیاس خودکارامدی جنسی - کنش وری نعوظی

13- مقیاس خودکارامدی جنسی - کنش وری زنان

14- مقیاس بهزیستی روانی

15- مقیاس تنیدگی پس از زایمان

16- پرسشنامه میزان اندازه گیری وسواس فکری - عملی پادوا

17- مقیاس اندازه گیری نگرش نسبت به سیگار کشیدن

18- پرسشنامه افسردگی کودکان CDI

19- مقیاس اضطراب مرگ

20- پرسشنامه خودارزیابی شخصیت بامدادی - شامگاهی

21- مقیاس اندازه گیری برتری های زود / دیر خوابیدن

22- مقیاس باورهای خودکار آمدی عمومی GSE - 10

23- مقیاس انتظارات خودکارآمدی شغلی

24- مقیاس عزت نفس روزنبرگ

25- مقیاس چند بعدی حمایت اجتماعی درک شده

26- پرسشنامه سبک های اسنادی

27- مقیاس کمرویی

28- مقیاس خود انتقادی

29- مقیاس شرم درونی شده

30- مقیاس ترس از شکست

و بیش از 100 پرسشنامه دیگر !

تقریبا همه پرسشنامه های روانشناختی در آرشیو ما موجود است! اگر هم در لیست پیدا نکردید اشکالی نداره کافیست درخواست دهید تا پرسشنامه سریعا برای شما ارسال شود..... دوستان این شارژ دو هزاری که بابت پرسشنامه می گیرم فقط بابت هزینه ایمیل و به هر حال یه هدیه کوچولو از جانب شما به منه!!... ممنون 

 

راهنمای دریافت سریع پرسشنامه: نام پرسشنامه +یک شارژ 2000 تومنی همراه اول (کد رمز فقط)...... به ایمیل زیر بفرستید

                        jozveparastoo@gmail.com      

                                                                           
تا در اسرع وقت (کمتر از 24 ساعت) پرسشنامه برای شما ارسال شود!!

نظرات (1)
سلام. پرسشنامه شخصیت مینه سوتا(MMPI)- فرم بلند به علاوه کد را فرستادم ایمیلتون. لطفا سریع تر برام ارسال کنید.
امتیاز: 2 0
پاسخ:
سلام. ارسال شد
دوشنبه 22 تیر 1394 ساعت 01:07
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نظر بدهید
نام :
ایمیل :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد